Betono danga keliuose – bėda ar alternatyva?

Informacija apie išmaniųjų statybos įrankių panaudojimą, technologines naujoves, jų pritaikomumą, ekploatacijos praktiką

Betono danga keliuose – bėda ar alternatyva?

Standartinė Kelio žmonės » Pen Lie 05, 2013 9:03 am

Betono danga keliuose – bėda ar alternatyva?

Autorius: doc. dr. Audrius VAITKUS, mgr. Rita KLEIZIENĖ, 2013-04-15

www.sa.lt

Ekonomistai įrodė, kad susisiekimo komunikacijų infrastruktūra yra visos šalies ekonomikos atspindys. Išsivysčiusios šalys šio sektoriaus priežiūrai ir plėtrai skiria ženklią valstybės biudžeto dalį. Gerai išplėtota ir prižiūrima susisiekimo komunikacijų infrastruktūra ne tik garantuoja saugias, patogias, greitas keliones, bet ir reprezentuoja valstybę svečiams.

Būtina rinktis tvarią dangą

Norint užtikrinti gerą šios infrastruktūros būklę bei tvarų naudojimą, reikia daugelio priemonių ir procedūrų. Kalbant konkrečiai apie vieną susisiekimo komunikacijų statinių grupę – Lietuvos automobilių kelius – išskirtina keletas pagrindinių problemų.

Spartus automobilizacijos augimas, nuolat didėjantis automobilių transporto eismo intensyvumas, krovinių pervežimo apimtys, nepakankamas kelių priežiūros bei plėtros finansavimas kelia naujų iššūkių. Vos prieš 10–15 metų projektuoti ir nutiesti ar rekonstruoti keliai šiandien jau laikomi nepakankamai funkcionaliais: ne tokie pralaidūs, tvarūs, saugūs, informatyvūs. Todėl plėtojant ir atnaujinant valstybės turtą – automobilių kelius – būtina taikyti novatoriškus principus. Vienas tokių – tvarios automobilių kelių dangos naudojimas.

Kelio dangos konstrukcija – tai daugiasluoksnė sistema, susidedanti iš dangos ir pagrindo sluoksnių, įrengtų ant sutankinto žemės sankasos paviršiaus. Šios sistemos funkcionavimas ypač priklauso nuo viršutinio konstrukcinio sluoksnio (dangos) medžiagos rūšies ir ypatybių. Automobilių kelių ir gatvių danga pagal rūšis skirstoma į tris pagrindines grupes:

• nestandžioji – vienasluoksnė arba daugiasluoksnė asfalto danga, įrengta ant surištojo ar nesurištojo mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnio;
• pusiau standžioji – asfalto danga, įrengta ant standaus dangos (pagrindo) sluoksnio;
• standžioji – betono dangos sluoksnis, įrengtas ant nestandaus pagrindo sluoksnio.

Asfalto dangos alternatyva

Ir Lietuvos, ir kitų šalių automobilių keliuose bei gatvėse dažniausiai klojama nestandžioji, t. y. asfalto, danga. Svarbu paminėti, kad ji projektuojama 15–20 metų laikotarpiui, tačiau jau pirmaisiais eksploatavimo metais susidaro pažaidų, ir jų nuolatos daugėja. Asfalto danga remontuojama 8–10 eksploatavimo metais: pažaidos užtaisomos, paviršius apdorojamas, nusidėvėjęs sluoksnis pakeičiamas nauju. Tiesa, nusidėvėjęs sluoksnis dažniausiai keičiamas nauju 15–17 dangos eksploatavimo metais. Priklausomai nuo eksploatavimo sąlygų dažnai tenka keisti apatinį, o kartais – net pagrindo sluoksnį.

Eksploatacinis tinkamai įrengtos standžiosios, t. y. betono, dangos laikotarpis yra 40 metų. Deramai prižiūrima ji gali būti eksploatuojama ir ilgiau. Betono dangos priežiūra iki 20–25 eksploatavimo metų paprastai apsiriboja tik siūlių remontu, o tolesnė priklauso nuo dangos būklės. Atliekami siūlių tvirtinimo, įdėklų keitimo, plokščių perbetonavimo darbai, atnaujinamos eksploatacinės dangos paviršiaus charakteristikos.

Europos betono dangos asociacijos EUPAVE teigimu, neigiamas betono dangos gamybos, įrengimo ir priežiūros poveikis aplinkai yra 9,6 karto mažesnis nei asfalto. Betono danga yra šviesi, todėl tamsiuoju paros metu gerėja matomumas – keliams su betono danga apšviesti reikia iki 31 proc. mažiau elektros energijos. Šviesi kelio ar gatvės danga mažiau įkaista negu tamsi – betono paviršiaus temperatūra yra iki 12°C žemesnė nei asfalto dangos. Betono dangos stiprumas nuo temperatūros poveikio nesikeičia arba keičiasi labai nežymiai, o asfalto dangos stiprumas esant aukštai aplinkos temperatūrai mažėja, dėl to susidaro plastinių deformacijų.

Nuomonės prieštaringos

Dėl nuolat didėjančio sunkiojo transporto intensyvumo, pervežamų krovinių kiekio ir svorio asfalto danga degraduoja greičiau. Nuolat augančios išlaidos kelių priežiūrai verčia susimąstyti apie betono dangos naudojimą Lietuvos automobilių kelių ir gatvių tiesyboje.

Tačiau šiuo klausimu nuomonės prieštaringos. Yra nuostata, kad betono danga nepasiteisins, nes sunkiojo transporto srautai yra per maži, betono dangos eksploatavimas sudėtingas ir brangus, ja važiuoti nepatogu ir nesaugu. Vis dėlto ar šios abejonės pagrįstos? Ar tikrai šiandienos betono dangos įrengimo technologijos neužtikrina gerų važiavimo sąlygų? Ar išties betono danga ekonomiškai neefektyvi? O gal kaip tik tai yra šiuolaikinių technologijų produktas, skatinantis naudoti vietines medžiagas: smėlį, žvyrą, portlandcementį?

Taikytina sunkiojo transporto eismui

Austrijos mokslininkas Giunteris Breyeris teigia, kad, sunkiojo transporto eismui siekiant > 8000 automobilių per parą, betono danga yra vienareikšmiškai pranašesnė už asfalto ir ją naudoti ekonomiškai naudingiau. Sunkiojo transporto eismui kintant 5000÷8000 automobilių per parą, reikia atlikti ekonominio efektyvumo skaičiavimus. Kai danga veikiama ypatingąja apkrova (esant transporto priemonių stabdymui, greitėjimui, statinėms apkrovoms, lėtaeigiam ir (arba) nepertraukiamam sunkiojo transporto srautui), betono danga gali būti efektyvi ir esant mažesniems eismo srautams.

Betono danga dažniausiai naudojama įrengiant aerodromų, krantinių ir sandėliavimo aikštelių dangas. Taip pat ji įrengiama magistraliniuose keliuose ir greitojo eismo gatvėse, kur fiksuojamas didelis sunkiojo transporto eismo intensyvumas, apkrautose gatvių sankryžų zonose ir visuomeninio transporto eismo juostose.

Daugiausia betono dangos keliuose įrengta Kinijoje – apie 2460 tūkst. kilometrų, Jungtinėse Amerikos Valstijose – 130,4 tūkst. kilometrų, Rusijoje – 8,1 tūkst. kilometrų. Betono danga plačiai naudojama ir Europoje: Belgijoje (apie 25,5 tūkst. kilometrų), Vokietijoje (apie 5,5 tūkst. kilometrų). Pastaruoju metu ji dažnai naudojama Lenkijos bei Čekijos kelių tiesyboje.

Taikymas Lietuvoje

Lietuvoje betono dangos įrengta vos 72,5 kilometro, ir tai nesudaro nė 1 proc. kelių tinklo. Magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena betono danga buvo pradėta kloti 1975 metais.

Kelias atidarytas 1987-aisiais, taigi skaičiuojami 26-i jo eksploatavimo metai. Nors važiuoti šiuo keliu nėra komfortabilu dėl padidėjusių tarpų deformacinėse siūlėse, plastinių deformacijų dangoje nėra. Šiame kelyje betono danga nepasiteisino dėl galimo netinkamo įrengimo bei priežiūros ir suformavo prieštaringą nuomonę apie betono dangą.

Lietuvoje betono danga naudojama ne tik keliams. Prieš 30–40 metų ji buvo įrengta dalyje Vilniaus oro uosto kilimo–tūpimo tako ir Šiaulių karinio oro uosto kilimo–tūpimo take. Surenkamų betono plokščių danga naudota Kauno aerodromo kilimo–tūpimo takui ir peronui įrengti. Taip pat reikėtų pasidžiaugti, kad 2010 metais Lietuvos kelių tiesybos įmonės, taikydamos klotuvo slenkamaisiais klojiniais technologiją, sėkmingai įrengė betono dangą Šiaulių aerodromo orlaivių stovėjimo vietose. Čia buvo panaudota šiuolaikinė technologija įrengiant skersines ir išilgines deformacines siūles.

Skirtingos technologijos

Priklausomai nuo įrengimo ir armavimo skiriami keturi pagrindiniai betono dangos tipai:
• Sujungtų betono plokščių danga – iš nearmuoto betono, kuris kietėdamas skersine kryptimi supjaustomas į 3,5÷6,0 metrų ilgio plokštes, jos sujungiamos specialiais strypais (įdėklais). Danga taisyklingos formos stačiakampiais pjaustoma siekiant išvengti neprognozuojamų plyšių atsiradimo;
• Sujungtų gelžbetonio plokščių danga – iš armuoto betono 10–15 metrų ilgio plokščių, sujungtų inkariniais strypais ir įdėklais. Šio tipo danga gali būti įrengiama iš surenkamų elementų, pagamintų gamykloje arba kelyje;
• Nepertraukiamai armuota betono danga – iš armuoto per visą ilgį betono, kurio galuose (kito tipo dangos sandūroje) arba prie kitų statinių (pastatų, tiltų, viadukų ir pan.) armatūra yra užinkaruojama. Šio tipo danga klojama objekte prieš tai surinkus armatūros tinklą. Dangoje nėra deformacinių siūlių, nes kietėjant betonui natūraliai susiformavę mikroplyšiai standžiai sujungiami armatūros tinklu;
• Dispersiškai armuota betono danga – iš metalinėmis fibromis patobulinto betono. Klojama taip, kaip ir sujungtų betono plokščių danga – kietėdama supjaustoma į plokštes, kurių sukibimą pagerina fibros. Naudojama nedidelio eismo intensyvumo keliams.

Dažniausiai klojama sujungtų betono plokščių danga, nes ją įrengti yra ekonomiškiausia ir užima mažiausiai laiko.

Norint kontroliuoti betono dangoje vykstančius susitraukimo (kietėjant betonui) ir plokščių išsiplėtimo bei susitraukimo (keičiantis aplinkos temperatūrai) įtempimus, turi būti įrengiamos deformacinės skersinės ir išilginės siūlės (2 pav.). Betonui pasiekus norminį stiprumą ir sukietėjus, deformacinės siūlės turi būti užsandarinamos bitumine mastika arba specialiu silikonu. Atstumai tarp siūlių priklauso nuo betono dangos sluoksnio storio ir pagrindo sluoksnių bei žemės sankasos stiprumo, tačiau dažniausiai atstumas būna 5 metrų.

Šiuolaikinė sujungtų betono plokščių danga įrengiama klotuvais slenkančių klojinių principu.

Klojama betono danga tankinama giluminiais vibratoriais, jos tekstūra formuojama prie klotuvo galo prikabinta lyginamąja mente. Paklotą dangą būtina apsaugoti nuo per greito išdžiūvimo ir per didelio drėgmės (lietaus) poveikio. Pradėjus betonui kietėti, ne vėliau kaip po
2 dienų nuo paklojimo dangoje turi būti išpjaunamos deformacinės siūlės. Betonui pasiekus norminį stiprį, jos užsandarinamos.

Remiasi tyrimų rezultatais

Siekiant nustatyti, ar Lietuvoje gaminamas betonas gali būti naudojamas kelių tiesyboje, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo instituto akredituotoje Automobilių kelių mokslo laboratorijoje buvo atlikti betono stiprio gniuždant bandymai. Laboratorijoje buvo bandomi skirtingų gamintojų ir stiprumo klasių įvairių objektų statybos metu pagaminti kontroliniai betono bandiniai. Tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvoje gaminamo betono stipris gniuždant skiriasi priklausomai nuo gamintojo gamybos proceso. Norint naudoti betoną kelių tiesyboje ir siekiant užtikrinti betono dangos homogeniškumą, rekomenduojama atidžiai tikrinti betono produkcijos kokybę ir atitinkamai reguliuoti gamybos procesą.

Tęsdami mokslinius tyrimus Kelių tyrimo instituto specialistai atliko asfalto ir betono dangos taikymo greitojo eismo gatvei rekonstruoti sustambintą ekonominį vertinimą. Skaičiavimams buvo pasirinkta Vilniaus miesto greitojo eismo gatvės (Savanorių pr.) 100 metrų ilgio atkarpos rekonstrukcija ir priežiūra 35 metams. Esama asfalto danga yra degradavusi, susidėvėjusi, joje dėl temperatūros svyravimų atsirado plyšių – susidarė 50–70 milimetrų gylio provėžų. Projektinė apkrova buvo apskaičiuota 35 metų eksploataciniam laikotarpiui įvertinant perspektyvinį sunkiojo transporto eismo intensyvumo kitimą. Nustatyta, kad projektinė rekonstruojamos atkarpos dangos konstrukcijos klasė turėtų būti SV. Ekonominio vertinimo metu buvo lyginami trijų sluoksnių asfalto dangos, kurios bendras storis – 28 centimetrai, ir vieno 26 centimetrų storio betono dangos, kurioje kas 5 metrus įrengiamos skersinės susitraukimo ir kas 30 metrų – skersinės išsiplėtimo siūlės, variantai.

Rekonstravimo išlaidos buvo vertinamos pagal tris kriterijus: paruošiamuosius darbus, dangos įrengimą ir remonto darbus 35 metų eksploataciniam laikotarpiui. Asfalto dangos remontas numatytas 15, 23 ir 29 eksploatavimo metais. Betono dangos remontas – 20 ir 30 eksploatavimo metais.

Tyrimo metu nustatyta, kad betono dangos 35 metų eksploatacijos laikotarpiui remonto darbų sąnaudos yra net 80 proc. mažesnės už asfalto dangos to paties periodo remonto darbų sąnaudas. Bendrosios išlaidos 100 metrų ilgio ir 12 metrų pločio (3 eismo juostų) dangos rekonstrukcijai betono danga yra 37 proc. (479 745,26 Lt) mažesnės nei asfalto dangos (758 915,51 Lt). Atsižvelgiant į išlaidas eksploatavimo metu, tinkamai įrengta ir prižiūrėta betono danga gali būti ekonomiškai labai patraukli.

Senkantys naftos ištekliai lemia naftos produktų kainos kilimą.

Ekonomistų teigimu, ateityje ji turėtų ir toliau didėti. Todėl labai svarbu ieškoti alternatyvių sprendinių ir būdų siekiant mažinti sąnaudas kelių tiesybai, tačiau tiesiant ir kuriant novatorišką, saugų, tvarų bei ekonomišką kelią. Betono danga tam tikrais atvejais gali būti efektyvesnė už asfalto ir naudotina keliams bei gatvėms. Juolab kad taip būtų skatinama pasitelkti valstybės vidaus išteklius.

Apibendrinant galima teigti, kad betono dangos taikymo Lietuvos automobilių keliams ir gatvėms modelis turi būti pagrįstas gerąja kitų šalių patirtimi ir mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros principais.

Žurnalas "Statyba ir architektūra"

http://sa.lt/betono-danga-keliuose-beda-ar-alternatyva/
Prikabinti failai
Betono-danga-keliuose-beda-ar-alternatyva.jpg
Betono-danga-keliuose-beda-ar-alternatyva.jpg (57.82 KiB) Peržiūrėta 1485 kartus(ų)
Kelio žmonės
Site Admin
 
Pranešimai: 1548
Užsiregistravo: Pir Lap 19, 2012 5:59 pm

Grįžti į Išmanioji statyba

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 3 svečių

cron